Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte i staten og virksomheter i Spekter med offentlig tjenestepensjon, født i 1962 eller tidligere

Vi går gjennom Folketrygden og offentlig tjenestepensjon. I tillegg ser vi på  de politiske utfordringene framover, og hva som skal til for å sikre en trygg og god alderdom for alle medlemmer inn i fremtiden.

Offentlig tjenestepensjon har blitt endret for de som er født i 1963 og senere. Dette kurset er innrettet for de som er født i 1962 eller tidligere

*Link til teams møte blir sendt ut senest i februar 2023*

Innledere: Finn Olav Haga, LO stat

Påmelding innen 30.januar 2023

Velkommen til kurs i LO Stat.

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i Spekter hhv §52 og §26 og hovedavtalen i staten hhv §39 og §40.