Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte i Trøndelag og Møre og Romsdal

Innhold: Grunnleggende skift og turnus kurs for medlemmer i staten og Spekter. Vi ser på lov-og avtaleverk knyttet til turnus. Helseaspekter ved turnusarbeid, arbeidstidsbestemmelser og ulike arbeidstidsordninger.

Innledere:

Advokat Jørgen Samuelsen

Distriktssekretær Eric Berget

Påmelding: innen 13. oktober 2023.

Velkommen til kurs i LO Stat.

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i Spekter hhv §52 og §26 og hovedavtalen i staten hhv §38 og §39.