Dagskurs for medlemmer av fylkesutvalget i LO Stat Møre og Romsdal. Kursdeltakerne skal lære om medbestemmelse ved omstilling. Vi går igjennom lov og avtaleverk som benyttes ved omstilling. Vi tar for oss medbestemmelse i staten og spekter.

Innledere: Eric Berget, LO Stat og Renate Holsbøvåg-Lyngstad, NTL NAV

Påmelding innen 5. August 2022. Velkommen til kurs i LO Stat.