Dette kurset består av det digitale kurset "Tariffoppgjør i staten" og Teamskurset "Konfliktberedskap i staten". 

Tariffoppgjør i staten er et innføringskurs om tariffoppgjør i staten. Her tar vi for oss de organisatoriske og de formelle prosessene før, under og etter forhandlingene. Vi ser på hvilke tiltak som forbundene og LO Stat gjør før forhandlingene starter med hjelp fra de lokale tillitsvalgte. Kurset vil bli gjort tilgjengelig når deltakerne får tildelt plass, og kan tas når deltakeren selv ønsker, dog ikke senere enn 28. september. 
 
Konfliktberedskap i staten gjennomføres på Teams 29. september kl 09.00 - 12.00. Her tar vi for oss partenes rettigheter og plikter i og under forhandlingene, også ved eventuell streik eller lockout. Vi ser også på hvilke tiltak forbundene og LO Stat gjør før og under streik/lockout med hjelp og støtte fra lokale tillitsvalgte og regionale og lokale streikekomiteer. Søkere som får tildelt plass på kurset vil få deltakerbekreftelse og kalenderinnkalling til Teamsmøtet. 
 
LO Stat bekrefter at kursets innhold er organisasjonsfaglig og hjemler for tjenestefri med lønn etter Hovedavtalens § 39 eller § 40. Deltakere må sjøl søke slik tjenestefri.  
 
Innledere: Anne Birgit Nilsen, LO Stat distriktssekretær Troms og Finnmark  
 
Velkommen til kurs i LO Stat.