Som et ledd i forberedelsene til hovedtariffoppgjøret i staten 2022, vil LO Stat arrangere tariffkonferanser sju ulike steder i landet i perioden januar - februar 2022.

Målgruppe for konferansen er tillitsvalgte i virksomheter i staten, gjerne de som er involvert i lokale forhandlinger, samt representanter for forbundene sentralt.

Deltakerne inviteres til debatt om hovedtariffoppgjøret 2022, samt at det evt. vil gitt orientering om aktuelle politiske saker i tariffområdet. 

Konferansen hjemler for tjenestefri med lønn, jfr. Hovedavtalen i staten § 39.

Konferansen er gratis og LO Stat dekker evt. reise- og oppholdsutgifter. 

Påmelding innen 20. desember 2021.

 Velkommen til dagskonferanse i regi av LO Stat.