Kurset gir en innføring i tillitsvalgtes rolle og oppgaver på arbeidsplassen. Innføring i avtaleverk og partsforhold, medlemsfordeler og verving. 
Kurset er ment for nye tillitsvalgte, for tillitsvalgte som trenger oppfrisking og for medlemmer som ønsker å ta på seg tillitsverv. 
 
Foreleser: Anne Birgit Nilsen, LO Stat distriktssekretær Troms og Finnmark
 
Kurset gir rett til tjenestefri med lønn, jfr. Hovedavtalen i staten §§ 39 (tillitsvalgte) eller 40 (medlemmer uten tillitsverv) og Hovedavtalen i Spekter §§ 52 (tillitsvalgte) eller 26 (medlemmer uten tillitsverv). 
 
Kurset er gratis. LO Stat dekker kursavgift og evt. reise- og oppholdsutgifter. 
 
Velkommen til kurs i LO Stat.