Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte i staten og Spekterområdet i Troms og Finnmark.

Innhold: Kurset gir en innføring i tillitsvalgtes ulike roller og oppgaver på arbeidsplassen. Innføring i avtaleverk og partsforhold, medlemsfordeler og verving.

Kurset er ment for nye tillitsvalgte, for tillitsvalgte som trenger oppfrisking og for medlemmer som vurderer å ta på seg tillitsverv.

Foreleser: Anne Birgit Nilsen, LO Stat distriktssekretær Troms og Finnmark. 

Påmelding: innen 3. oktober 2022. 

Velkommen til kurs i LO Stat.

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i staten §§ 39 eller 40, eller hovedavtalen i Spekter §§ 52 eller 26.