Kurset gir en innføring i tillitsvalgtes rolle og oppgaver på arbeidsplassen samt innføring i avtaleverk og partsforhold, medlemsfordeler og verving. 

Kurset er ment for nye tillitsvalgte, for tillitsvalgte som trenger oppfrisking og for medlemmer som ønsker å ta på seg tillitsverv.  

Foreleser: Anne Birgit Nilsen, LO Stat distriktssekretær Troms og Finnmark.

Kurset gir rett til tjenestefri med lønn, jfr. Hovedavtalen i staten §§ 39 (tillitsvalgte) eller 40 (medlemmer uten tillitsverv) og Hovedavtalen i Spekter §§ 52 (tillitsvalgte) eller 26 (medlemmer uten tillitsverv). 

Kurset er gratis. LO Stat dekker kursavgift og evt. reise- og oppholdsutgifter. 

Søknadsfrist: Innen 8. oktober 2021. 

Vedr. korona og smittevern: - Vi tar smittevern på alvor og forholder oss til både nasjonale og lokale regler. Kurset holdes i lokale hvor nødvendig avstand kan holdes. Dersom smittesituasjonen i området endrer seg negativt kan kurset bli avlyst på kort varsel.