Innhold: Hvordan overbevise gjennom tydelig, tillitsskapende og effektiv kommunikasjon?

Kurset som går over to dager har en god balanse mellom teori og praktisk trening. Det blir fokus på videreutvikling av kommunikasjonsferdigheter, fremheving av styrker, utvikling av formidleren, engasjement, troverdighet og trivsel i formidlingsrollen.

Kursinnholdet vil blant annet være mål med presentasjonen/formidlingen, forberedelse, nervøsitet og pust, førsteinntrykk og oppmerksomhet, kroppspråk og stemmebruk, særpreg. 

Kurset er nyttig for tillitsvalgte og medlemmer som ønsker å bedre sine ferdigheter i presentasjon og formidling. 

Innledere: Skuespiller Torunn Meyer

Påmelding: innen 13. mars 2023.

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i Spekter hhv §52 og §26 og hovedavtalen i staten hhv §38 og §39.