Innhold: Vi går gjennom dagens pensjonsordning og utfordringer sett fra LO og LO Stats side, for å sikre en trygg og god pensjon til alle medlemmene inn i fremtiden. 

Folketrygden, endringer fra 1. januar 2011 - konsekvenser for offentlige pensjonister og Statens Pensjonskasse.

Ny offentlig pensjon for de som er født i 1963 eller senere. 

Private tjenestepensjonsordninger og AFP.

Innleder: Ragnar Bøe Elgsaas, spesialrådgiver i LO

Kursansvarlig: Anne Birgit Nilsen, distriktssekretær LO Stat

Påmelding: innen 26. september 2022

Velkommen til kurs i LO Stat.

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i Spekter hhv §52 og §26 og hovedavtalen i staten hhv §39 og §40.