Vi går gjennom folketrygden og offentlig tjenestepensjon, herunder ny AFP og særalderspensjon. I tillegg ser vi på de politiske utfordringene fremover og hva som skal til for å sikre en trygg og god alderdom for alle medlemmene inn i fremtiden. Offentlig tjenestepensjon har blitt endret for de som er født i 1963 og senere. Kurset er derfor spesielt innrettet for denne gruppen.

* Link til teams møte blir sendt ut etter 15. oktober 2024.

Innleder: Finn Olav Haga, LO stat. 

Påmelding innen 15. oktober 2024. Velkommen til kurs i LO Stat.