Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i staten i Troms og Finnmark.

Innhold: Hovedtariffoppgjøret i år resulterte i en helt ny hovedtariffavtale for oss. Hva er nytt?

På kurset går vi gjennom alt det nye i fellesbestemmelsene, det nye i lønnssystemet og annet. 

Dette vil være viktig kunnskap spesielt for de lokale tillitsvalgte som skal delta i de lokale forhandlingene.

Innledere: Vibecke Solhaug, LO Stat sentralt 

Kursansvarlig: Anne Birgit Nilsen, LO Stat Troms og Finnmark

Påmelding: innen 1. august 2022.

Velkommen til kurs i LO Stat.

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i Spekter hhv §52 og §26 og hovedavtalen i staten hhv §39 og §40.