Beredskap er ikke bare forsvar og politi, det er også helsevesen, infrastruktur, NAV sine tjenester og de fleste andre funksjoner innenfor offentlig sektor. Ikke minst har koronapandemien synliggjort dette.

Klima, miljø, avstander og geopolitikk gjør at vi er spesielt utsatt i nord, men angår beredskap i nord også resten av  landet? Ivaretar våre beredskapsplaner dette? 

De ansatte i offentlig sektor utgjør ofte beredskapens førstelinje, er vi rustet til oppgaven? 

Konferansen er tematisk delt i tre; historisk utvikling, status i dag og fremtidsutfordringer. 

Vi har invitert innledere og bidragsytere fra ulike faginstanser, fra fagbevegelse og fra de politiske partiene og satt sammen et spennende program fylt med fag, politikk, kultur, debatt og kanskje noen overraskelser. 

Konferansen er gratis og åpen for alle. LO Stat dekker eventuelle reise- og oppholdsutgifter til medlemmer og tillitsvalgte i staten og Spekterområdet. 

Vi vil ivareta nødvendig smittevernhensyn og følge gjeldende nasjonale og eventuelle lokale regler. 

Påmelding innen 24. januar 2022. 

Velkommen til spennende dager i Tromsø.