Målgruppe: Fylkesutvalget i LO Stat Troms og Finnmark.

Skal du være tydelig og synlig må du kunne håndtere mediene. Dette kurset skal hjelpe deg til å håndtere ulike medier, også i pressede situasjoner. 
Kurset gir gode råd om hvordan du kan håndtere ulike situasjoner. LO sine strategier kobles med aktiv mediehåndtering der vi ser på hvordan journalister jobber og hva du må huske på. Det blir praktiske øvelser i intervjusituasjoner og vi skal også kjenne litt på pulsen når journalister lukter en god sak. 
Begge foreleserne har mange års bakgrunn fra mediebransjen, bl.a. fra NRK.  

Kurset gir rett til tjenestefri med lønn, jfr. Hovedavtalen i staten § 39 og Hovedavtalen i Spekter § 52. LO Stat dekker kursavgift samt reise- og oppholdsutgifter. 
 
Innledere: Inger-Gunn Sande og Bjørn Erik Jansen, Nordnorsk Kommunikasjon AS.
 
Kursansvarlig: Anne Birgit Nilsen, LO Stat Troms og Finnmark
 
Påmelding innen 14. desember 2020. Velkommen til kurs i LO Stat.