Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i staten og Spekterområdet i Troms og Finnmark.

Innhold: Dette er et praktisk kurs for deg som vil bli mer bevisst på hva som fungerer retorisk. 

Du får øve deg på å skrive innlegg og på å fremføre dem foran publikum. 

Kurset passer for deg som ønsker å bli bedre på å formidle på en overbevisende måte. 

Innleder: Lone Lunemann Jørgensen, forbundssekretær NTL

Kursansvarlig: Anne Birgit Nilsen, distriktssekretær LO Stat 

Påmelding: innen 9. september 2022.

Velkommen til kurs i LO Stat.

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i Spekter hhv §52 og §26 og hovedavtalen i staten hhv §39 og §40.