Innhold: Digitalisering og kunstig intelligens påvirker i stadig større grad både samfunn og arbeidsliv. Det er viktig at tillitsvalgte har kunnskap om utviklingen og mulige konsekvenser. Spesielt om hvordan digitalisering og kunstig intelligens kan påvirke avtalefestet involvering og medbestemmelse.

Innledere: Hilde Wisløff Nagell, Rådgiver, Tankesmien Agenda. Odd-Petter Woll. Distrikssekretær LO stat Troms og Finnmark.

Påmelding: innen 22.10.2024

Velkommen til kurs i LO Stat.

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i Spekter hhv §52 og §26 og hovedavtalen i staten hhv §38 og §39.