Se Landsdekkende kurs og konferanser  for påmelding til Tariffkonferanse i staten på Teams.

Som ett ledd i forberedelsene til hovedtariffoppgjøret i staten 2022, vil LO Stat arrangere tariffkonferanser sju ulike steder landet.
 
Målgruppe for konferansen er tillitsvalgte i virksomheter i staten, gjerne dere som er involvert i lokale forhandlinger, samt representanter for forbundene sentralt.
 
Deltakerne inviteres til debatt om hovedtariffoppgjøret 2022, samt at det vil bli gitt orientering om aktuelle politiske saker i tariffområdet.
 
Konferansen hjemler for tjenestefri med lønn, fr. Hovedavtalen i staten § 39.
 
Konferansen er gratis og LO Stat dekker evt. reise- og oppholdsutgifter.
 
Denne konferansen var opprinnelig planlagt 20. januar, men pga smittesituasjonen flyttes den til 22. februar. LO Stat vil arrangere i tråd med gjeldende smittevernsbestemmelser, både sentrale og eventuelle lokale.  
 
Påmelding innen 14. januar 2022.
 
Velkommen til dagskonferanse i regi av LO Stat.