Innhold: Verden er i endring, det er ikke noe nytt. Men de siste årene har vi i økende grad kjent på at den ene krisen avløser den andre, og endringene på arbeidsplassen står i kø. Ikke minst gjelder dette i offentlig sektor. 

Arbeidstakere må i økende grad forholde seg til at kontinuerlig endring er den nye normalen. 
Hva gjør dette med oss som individ og organisasjon når vi blir utsatt for stadige og store endringer? Hvorfor er det så vanskelig å håndtere endringer som kommer utenfra? Hvordan kan vi beholde arbeidsgleden i kriser og endringer?
 
Innledere: Tor Åge Eikerapen, psykolog og spesialist i organisasjonspsykologi, Tor Åge Eikerapen.

Kursansvarlig: Anne Birgit Nilsen, distriktssekretær LO Stat Troms og Finnmark
 
Påmelding: 30. juni 2022.
 
Velkommen til konferanse i LO Stat.
 
Dagskonferansen gir rett til permisjon etter hovedavtalen i Spekter hhv §52 og §26 og hovedavtalen i staten hhv §39 og §40.