• AMLs krav til psyko-sosialt arbeidsmiljø og varsling.
  • Hva er varsling, og hvem kan/skal varsle?
  • Eksempler på varslingssaker.
  • Hvordan ta opp vanskelige saker?
  • Kunsten å bli hørt og tatt på alvor.
  • Hvordan legge til rette for et godt ytringsklima?

 

Innleder: Trond Ullenes, Sterk Formidling