Kurset belyser hvordan det er å være tillitsvalgt i teknologiens tidsalder. Hvordan bruke teknologien til å informere og kommunisere. Slik at medlemmene føler seg trygge og henger med i omstillinger og endringer, samt utviklingen i etatene og virksomhetene.

Kurset gir rett til tjenestefri etter hovedavtalen i Spekter §52 og §26, og hovedavtalen i Staten §38 og §39.

Innleder: Kristian Brustad, LO Stat.

Påmelding innen 15.01.2024.

Velkommen til kurs i LO Stat.