Målgruppe: Tillitsvalgte i statlige etater i Rogaland og Agder.

I 2024 er det hovedtariffoppgjør i staten, og LO Stat ønsker innspill fra lokale tillitsvalgte i forbindelse med oppgjøret. I tillegg til å debattere hovedtariffoppgjøret 2024 vil konferansen fokusere på andre aktuelle saker i tariffområdet staten. 

Konferansen gir rett til permisjon etter hovedavtalen i staten § 38.

LO Stat dekker kostnader til reiseutgifter, materiell og opphold, inkludert måltider.

Innledere: Vibecke Solhaug, LO Stat.

Påmelding innen 1.12.2023.

Velkommen til konferanse i LO Stat.