Kurset er ment for tillitsvalgte som er nye, og tillitsvalgte som trenger en oppfriskning i vervet. Kurset kan og anbefales til medlemmer som har ønske om å påta seg tillitsverv på sin arbeidsplass. 

Kurset tar for seg avtaleverket i staten og spekter, arbeidsmiljøloven, partsforholdet, tillitsvalgtes rettigheter og plikter, historie, verving, kommunikasjon, taleteknikk og LO Favør.

 Innledere: Odd Helge Henriksen LO Stat, og Jannicke Larsen Fellesorganisasjonen (FO).

 Påmelding innen 3. august  2022. Velkommen til kurs i LO Stat