Vi går gjennom reglene i folketrygden, offentlig tjenestepensjon inkl. AFP, overgangsregler og nye regler for de som er født mellom 1958 og 1963. i tillegg ser vi på politiske utfordringer, og hva som skal til for å sikre alle medlemmer en trygg og god alderdom i fremtiden.

Offentlig tjenestepensjon har blitt endret for de som er født i 1963 og senere. Dette kurset er spesielt innrettet mot gruppen som er født i 1962 eller tidligere.

Kurset gjelder for LO Stat sine medlemmer tilhørende i Rogaland og Agder.

Innledere: Finn Olav Haga, LO Stat.

Påmelding innen 20.november 2023. Velkommen til kurs i LO Stat.