Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte i staten og virksomheter i Spekter med offentlig tjenestepensjon født i 1963 eller senere. 

Vi ser på hvordan dagens offentlige tjenestepensjon blir for de som er født i 1963 eller senere. Hva sier Folketrygdloven og den offentlige tjenestepensjonen.

I tillegg ser vi på de politiske utfordringene fremover, og hva som skal til for å sikre en trygg og god alderdom i fremtiden.

Innledere: Finn Olav Haga, LO Stat.

Påmelding innen 1. april 2023.  Velkommen til kurs i LO Stat.