• AMLs krav til et godt psyko-sosialt arbeidsmiljø.
  • Hvordan kan ansatte, tillitsvalgte og verneombud være pådrivere for godt psyko-sosialt arbeidsmiljø?
  • Verktøy for å skape et godt-sosialt arbeidsmiljø.
  • Motivasjon og handlekraft i utfordrende tider.

Innledere: Trond Ullenes, Sterk Formidling