Kurset skal gi deltakerne forståelse for omstillingsprosesser. Temaer som belyses er hva er omstilling? Hvilke lover og og avtaler regulerer omstilling og medbestemmelse i staten? Hvordan påvirker omstilling tillitsvalgte og verneombuds rolle i omstillingsprosesser? Hva med det psykososiale arbeidsmiljøet? 
 
Kurset gir rett til tjenestefri med lønn, jfr. Hovedavtalen i staten §§ 39 (tillitsvalgte) eller 40 (medlemmer uten tillitsverv)
 
Innledere: Odd Helge Henriksen LO Stat, Merethe Engstrøm LO Stat, Laine Elin Wold NTL, Jannicke Larsen FO.
 
Påmelding innen 4. desember. Velkommen til kurs i LO Stat.