Innhold: Ny hovedtariffavtale i staten, hva er nytt? Vi går igjennom  det nye lønnssystemet, fellesbestemmelsene, og mye annet. Kurset vil gi viktig kunnskap til de tillitsvalgte som skal delta i de lokale forhandlingene. 

Innleder: Vibecke Solhaug

Påmelding: innen 7 august 2022.

Velkommen til kurs i LO Stat.

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i staten hhv §39 og §40.