Kurset har hovedvekt på AMLs bestemmelser om varsling, mobbing og trakassering. Plikt og rett til å varsle. Hva er mobbing og trakassering, og hvordan forebygge. Helsefremmende arbeid i virksomheten. Stressmestring og psykisk helse. Konflikthåndtering og konfliktdempende kommunikasjon.
Hvordan bli hørt som tillitsvalgt/verneombud. 
 
Innledere: Trond Ullenes, Sterk Formidling.
 
Påmelding innen 18.oktober 2021. Velkommen til kurs i LO Stat.