Innhold i kurset: Hva er psyko-sosialt arbeidsmiljø?

Lovens bestemmelser om et psyko-sosialt arbeidsmiljø og varsling.

Om varsling, og varslingsrutiner. 

Konflikter/varsling/mobbing/trakassering, - definisjoner og grenseganger. Hvordan  forebygge og håndtere mobbing og trakassering? Rollen til tillitsvalgte, vernombud og AMU i slike saker.

Konflikthåndtering og konfliktdempende kommunikasjon.

Helsefremmende arbeid, stressmestring og psykisk helse.

Innleder: Trond Ullenes, Sterk Formidling.

Påmelding innen 1. april 2023. Velkommen til kurs i LO Stat