Kurset har hovedvekt på AMLs bestemmelser om varsling, mobbing og trakassering. Plikt og rett til å varsle. Hva er mobbing og trakassering, og hvordan forebygge? Helsefremmende arbeid i virksomheten. Stressmestring og psykisk helse. Konflikthåndtering og konfliktdempende kommunikasjon. Hvordan bli hørt som tillitsvalgt/verneombud.

Arbeidsformen i kurset er en kombinasjon av teori, dialog, refleksjon, oppgaver og øvelser.

Innledere: Trond Ullenes, Sterk Formidling

Påmelding innen 25. august 2022. Velkommen til kurs i LO Stat.