LO Stats Kartellkonferanse vil bli avholdt på Pers hotell på Gol 24. og 25. november. I år arrangeres den i sammenheng med LO Stats representantskapsmøte.