Eric Berget er medlem av Norsk Jernbaneforbund og til daglig produksjonsleder i Spordrift AS.

Han har hatt en rekke verv i forbundet og i LO Stat lokalt før han tiltrer som ny distriktssekretær. Blant annet som nestleder og leder for Elektropersonalets forening avd. 66, medlem i Elektropersonalets landsråd, verneombud i Trønderbanen, lokalt hovedverneombud område Midt og verneombud på driftsbasen Marienborg. 

Han sitter også i LO Stats fylkesutvalg, Trøndelag på vegne av Norsk Jernbaneforbund og var også fungerende distriktssekretær for Lars Børseth en kort periode.

- Vi er fornøyd med å få på plass en distriktssekretær som kjenner både LO Stat og distriktet godt. Vi har mange utfordringer i årene som kommer. Og våre distriktssekretærer er nøkkelpersoner for LO Stat lokalt. Vi ønsker Eric velkommen fra nyttår, sier LO Stat-leder Egil André Aas.