- Vi arrangerer kurs og konferanser over hele landet, og mange er avhengig av flytransport og annen offentlig kommunikasjon for å delta på våre arrangementer. Smittesituasjonen har endret seg etter sommeren, og usikkerheten rundt korona gjør at LO Stat velger å avlyse, sier Egil André Aas, leder i LO Stat.

Digitale kurs på vei.

LO Stat har gjennom våren og sommeren utviklet en digital kursplattform. Denne vil tas i bruk til kurs utover høsten. Samtidig vil det bli arrangert flere temakurs på Teams.

- Vi er i gang med et kurstilbud på digitale flater, og tilbudet blir utvidet utover høsten og vinteren. En slik løsning vil ikke kunne erstatte alle våre kurs og konferanser, men vil bli en viktig satsing for opplæring av tillitsvalgte, sier Egil André Aas.

UiB-samarbeidet som normalt.

LO Stat har et kurs-samarbeid med Universitetet i Bergen. Disse samlingene går som normalt, men med utvidede smittevernstiltak.