Innhold: 

- Gjennomgang av ny tariffavtale

- Nytt lønnssystem i staten

- Lokale forhandlinger, tips og råd

- Lokal lønnspolitikk

Innleder: Vibecke Solhaug, Sekretær LO Stat

Påmelding: innen 15. august 2022.

Velkommen til kurs i LO Stat.

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i hovedavtalen i staten hhv §39 og §40.