Målgruppe: Tillitsvalgte i staten

Innhold: Informasjon om tariffoppgjøret 2024 i staten. Det vil bli gitt orientering om aktuelle temaer og det inviteres til debatt om andre aktuelle tema.

Innledere: Vibeche Solhaug, LO Stat

Påmelding: innen 1. desember 2023.

Velkommen til kurs i LO Stat.

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i staten hhv §38.