Som et ledd i hovedtariffoppgjøret i staten arrangerer LO Stat tariffkonferanse i Bodø for tillitsvalgte som er involvert i lokale forhandlinger og representanter fra forbundene sentralt.
Deltakerne inviteres til debatt om hovedtariffoppgjøret 2022 i staten samt at det vil bli gitt informasjon aktuelle politiske saker i tariffområdet.
 
Innledere: Vibecke Solhaug, LO Stat 
 
Påmelding innen 10. januar 2022. Velkommen til kurs i LO Stat.