Innhold: Du vil lære om rollen du har som tillitsvalgt overfor din arbeidsgiver og medlemmer. Vi vil fordype oss i forhandlingsordningen og spesielt hovedavtalenes bestemmelser. 

Innleder: Ann-Kristin Moldjord, LO Stat

Påmelding: innen 2. august 2024.

Velkommen til kurs i LO Stat.

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i Spekter hhv §52 og §26 og hovedavtalen i staten hhv §38 og §39.