Innhold: Vi går gjennom dagens pensjonsordning og utfordringer sett fra LO/LO Stats side, for å sikre en trygg og god pensjon til alle medlemmene inn i fremtiden.

- Folketrygden, endringer fra 1. januar 2011 - konsekvenser for offentlige pensjonister og SPK (statens pensjonskasse)

- Ny offentlig pensjon for de som er født i 1963 eller senere.

- Private tjenestepensjonsordninger og AFP.

Innleder:  Ragnar Bøe Elgsaas, LO 

Påmelding: 1. august 2022.

Velkommen til kurs i LO Stat.

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i Spekter hhv §52 og §26 og hovedavtalen i staten hhv §39 og §40.