Som et direkte resultat av avdekkingen av mer enn 150 saker med seksuelle overgrep i Tysfjord sommeren 2016 ble det opprettet et prosjekt som ble gitt navnet Jasska/Trygg og hadde som mål å gjøre offentlige tjenester og lokalsamfunnet som helhet bedre på forebygging og ivaretakelse.

Rønne snakker om erfaringene fra rigging og drift av det kriseutløste endrings- og utviklingsarbeidet. Han vil beskrive hvordan en kan bruke omstillingsarbeid til å komme videre fra krisetilstand til å bli profesjonell, systematisk og forebyggende.

Jasska/Trygg ble høsten 2019 tildelt Justis- og beredskapsdepartementets pris for samarbeid og samordning i arbeid mot vold i nære relasjoner.

Innledere: Tor Erik Rønne, tidligere prosjektleder for endrings- og utviklingsarbeidet med Jasska/Trygg.

Velkommen til kurs i LO Stat.