Innhold: Kurset vil ta for seg følgende tema:

- Arbeidsmiljølovens bestemmelser

- Definisjoner

- Organisasjonsforståelse

- Konflikter i organisasjonen

- Konflikter på jobben

- Konflikttrappen

- Rettigheter og plikter

- Hvordan reagerer vi på konflikter

- Konsekvenser av uløste konflikter

- Anbefalinger

Innleder: Yngve Osbakk

Påmelding: innen 16. september 2024.

Velkommen til kurs i LO Stat.

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i Spekter hhv §52 og §26 og hovedavtalen i staten hhv §38 og §39.