Arbeidslivet er i stadig endring. Media er i stadig større grad opptatt av å få "ekte" historier og intervjuer fra tillitsvalgte. Hvordan håndtere media er et tilbakevendende spørsmål. Eddie Ingebrigtsen har bakgrunn fra NRK og har laget barne-tv. Før han gikk over til NTL lagde han blant annet Fantortangen. Arbeidet med yngre målgrupper er en viktig erfaring i fagforeningsarbeid. Eddie vil gi dere praktiske tips og råd til hvordan bli tryggere i møtet med media. 
 
Innledere: Eddie Ingebrigtsen, Forbundssekretær NTL
 
Påmelding innen 11. oktober 2021. Velkommen til kurs i LO Stat.