Folketrygden er selve grunnfjellet i det norske pensjonssystemet.
Visste du at etter de nye reglene så opptjener du pensjonspoeng fra fylte 13 år?
 
På konferansen får du ei innføring i hvilke konsekvenser endringene av alderspensjon i folketrygden, offentlig tjenestepensjon og de nye reglene får for deg.
 
Foreleser: Ragnar Bøe Elgsaas, spesialrådgiver i LOs samfunnspolitiske avdeling
 
Kursansvarlig: Ann-Kristin Moldjord, Distriktssekretær LO Stat Nordland
 
Dagskonferansen gir rett til tjenestefri med lønn jfr. Hovedavtalen i Staten §§ 39 (tillitsvalgte) eller 40 (medlemmer uten tillitsverv) og Hovedavtalen i Spekter §§ 52 (tillitsvalgte) eller 26 (medlemmer uten tillitsverv).
 
Konferansen er gratis. LO Stat dekker både kursavgift og evt. reise- og oppholdskostnader.