Styret, LO Stat Nordland

NTL

Representant:
Ståle Torstensen
NTL Riksrevisjon

Vara:
Tonje Fiskvik
NTL Skatteetaten

Representant:
Kjetil Mathisen
NTL Brønnøysundregistrene

Vara:
Suchitrarat Wensel (Alex)
NTL UiT

Representant (Styremedlem):
Trude Gystad
Nord Universitet, Nesna

Vara:
Johnny Holen
NTL Politiet

Postkom

Representant:
Inger E. Andreassen

Vara:
Odd Arne Hartvigsen

Fagforbundet

Representant (leder):
Kari B. Sandnes

Vara:
Henrik Levi Henriksen

Representant (styremedlem):
Monica Fjeld

Vara:
Kenth Rune Olsen 

FO

Representant:
Gunhild Holte
Vara:
Lise Trymi 
FO Statsforvalteren

NFF

Representant:
Frode Johansen

NJF

Representant:
Børge Masterdalshei

Vara:
Sigve Stenhaugmo

NLF

Representant:
Kent Harry Mikkelborg

Vara:
Knut Karstensen

FLT

Representant:
Dag Håkon Andreassen

Vara:
Vegard Setså

EL&IT

Representant:
Jens Petter Jensen

Vara:
Roar Skogøy

NAF

Representant:
Alex Robins

FF

Representant (styremedlem):
Kåre Nerdal

Vara:
Sigurd Myrvoll

NOF

Representant (nestleder):
Stein-Håkon Eilertsen

Vara:
Jørn Henning Vikjord

HK

Representant:
Terje Høgvoll
 

Distriktssekretær:

Ann-Kristin Moldjord
Epost: ann-kristin.moldjord@lostat.no
Tlf: 481 98 661