Arbeidstaker som ansettes som funksjonær i:
a.    den organisasjon vedkommende er medlem av
b.    en annen organisasjon innen samme hovedsammenslutning
c.    hovedsammenslutningen eller hovedorganisasjonen
har rett til permisjon uten lønn i inntil 3 år.  
Spørsmål om ytterligere permisjon, avgjøres av ansettelsesmyndigheten i hvert enkelt tilfelle.