Følgende saker kan tas opp til drøftinger mellom hovedsammenslutningene og Departementet når det gjelder opplæringsvirksomhet som drives av Departementet eller den Departementet bemyndiger:
a.    årlige opplæringsplaner og vesentlige endringer av disse
b.    opplæringsprogrammer, herunder spesielle tiltak for utsatte arbeidstakergrupper
c.    retningslinjer for tildeling av stipend.
I tillegg til dette behandles på samme måte generelle regler som skal gjelde all opplæringsvirksomhet i staten.