Denne avtale trer i kraft 6. november 2019 og gjelder til og med 31. desember 2020. Avtalen gjelder videre for ett år om gangen hvis ikke en av partene sier den opp med tre måneders varsel.