• CargoNet AS
  • NSB AS
  • NSB Gjøvikbanen AS
  • NSB Trafikkservice AS
  • RailCombi AS