Området helse er en del av tariffoppgjøret i Spekter. Det er både sentrale og lokale forhandlingsrunder, og det er i den siste fasen, B-delsforhandlingene ute i foretakene det har kjelket seg.

Når det stopper opp lokalt, ber partene om bistand fra LO Stat og Spekter. I området helse har 19 virksomheter over hele landet bedt om slik bistand. Medlemmene tilhører Fellesorganisasjonen (FO) og Fagforbundet.

Det er ulike årsaker til at partene lokalt ber om bistand. Men i hovedsak handler det om lite økonomi i tilbudene, forhandlinger som går for seint, dårlig kompetansekartlegging eller dårlig verktøy for dette.

Det videre løpet avgjøres i disse dager.