Kurset skal medvirke til å kartlegge og analysere forvaltningspolitikken og de aktuelle organisasjonsformene i sentraladministrasjonen og offentlig sektor generelt. Kurset vil også diskutere hva som menes med forvaltningspolitikk, betingelser for å drive en aktiv forvaltningspolitikk, og gjennomgå ulike perspektiver på reform og endringer. 

Målet er å øke deltakernes kunnskapsgrunnlag om alternative organisasjonsformer i staten, om effektene av administrative reformer, og om hvordan ulike organisasjonsformer blir til og endrer seg. Deltakerne skal ha innsikt i det forvaltningspolitiske spenningsforholdet mellom aktiv folkevalgt styring og administrativ kontroll, og arbeidstakerorganisasjonenes deltakelse. 

Gjennom kurset skal deltakerne ha tilegnet seg grunnleggende kompetanse innenfor det statsvitenskapelige studium av forvaltningspolitikk. Videre skal deltakerne få styrket sine evner til å innta ulike teoretiske perspektiver, og evne til selvstendig tenkning om reformer i offentlig sektor.

Faglig omtale av kurset: Forvaltningspolitikk (UiB)

Planlagte samlinger høsten 2022:

  • Bergen: 10. - 12. august 2022
  • Sørmarka: 19. - 21. september 2022
  • Sørmarka: 31. oktober - 2. november 2022

Kurset er fordelt på disse 3 samlingene. I tillegg må det påregnes egenarbeid og gruppearbeid. Kurset avsluttes med hjemmeeksamen i desember

Rett til permisjon etter Hovedavtalen i staten § 39 (tillitsvalgte) eller §40 (medlemmer), eller hovedavtalen i Spekter § 52 (tillitsvalgte) og § 26 (medlemmer). 

Eventuelle spørsmål rettes til Merethe Engstrøm, 41 20 96 77 - merethe.engstrom@lostat.no, eller faglig ansvarlig ved Universitetet i Bergen, Dag Runar Jacobsen, 55 58 86 09 - dag.jacobsen@uib.no

UTVIDET SØKNADSFRIST: Onsdag 22. juni 2022

Søknad om kursplass sendes Evelyn.Schei@lostat.no innen oppgitt søknadsfrist: Lagre skjemaet på egen maskin, fyll inn elektronisk, og send skjemaet som vedlegg. 

Kontaktperson, søknader og opptak: Evelyn Schei, 93 02 61 62 eller evelyn.schei@lostat.no.