Temaer på årets ungdomskonferanse er: En innføring i det nye lønnssystemet i staten - utviklinger og utfordringer?, Hva er outsourcing?, Hvordan står det til med norsk arbeidsliv og hva skjer i 2023?, Pensjon - hva er greia og hvorfor burde du som ung bry deg?, Organisasjonsfaglig arbeid og Politisk paneldebatt - det norske arbeidslivet.

Program Ungdomskonferansen 2023 (PDF, 347KB)

Påmelding innen 20. januar 2023. 

Du må selv søke arbeidsgiver om permisjon med lønn etter Hovedavtalen i: 

- Spekter § 52 pkt. c (tillitsvalgte) eller § 26 pkt. b (medlemmer)

- Staten § 38 (tillitsvalgte) eller § 39 (medlemmer). 

LO Stat dekker reisekostnader, opphold og utgifter til eventuelt barnepass etter gjeldende satser.