Innhold: Kurset gir grunnleggende innføring i skift- og turnusplanlegging. Deltagerne vil få innføring i helsemessige aspekter ved arbeidstid, lover og avtaler som regulerer arbeidstid og gjennomgang av oppsett/godkjenning av arbeidsplaner. Kurset er beregnet på tillitsvalgte og medlemmer som trenger grunnleggende innføring. 

Kursleder: Arild Kjempekjenn 

Påmelding: innen 16. august 2022.

Velkommen til kurs i LO Stat.

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i Spekter hhv §52 og §26.